En lille vejledning til hvordan man kan bruge Planteindexet, sådan rent illustrativt.

vejledning til planteindeks

Med hensyn til lys, så anvendes disse angivelser og har følgende betydning(værdierne er angivet som watt pr. liter):
Meget højt lys
: 0,8 og op
Højt lys: 0,6 - 0,8
Moderat: 0,5 - 0,6
Svagt: 0,3 - 0,4

Angivelserne med lyset er gældende for en vandsøjle på 40-45 cm

Du kan selv udregne hvor mange watt du har pr. liter, ved at tage akvariets bruttoindhold og dividere op i samlet antal watt. der tilføres.
F.eks. har du et 250 liters akvarium, der belyses med 4x39 watt T5, så vil du få følgende resultat:

(4x39 watt)156 / 250 = 0,62 watt pr. liter.
Altså ligger dit akvarium mellem 0,6 og 0,8 og er højt belyst.