feed-image Feed Entries

Print Recommend

Plante-termer

Plante-termer
0123456789
Item title Description Hits Billedterm
Aaben ledningsstreng

(Åben ledningsstreng) en ledningsstreng hvori prokambiet danner et kambium når det primære ledningsvæv er dannet.

2131 gange
Aaben nervatur

(Åben nervatur) betegnelse for en nervatur hvor de store ledningsstrenge ender blindt i mesofyllet i stedet for at anastomosere.

2167 gange
Aabne rodmeristemer

(Åbne rodmeristemer) rodmeristemer med en eller to grupper af initialceller. Sammenlign. lukkede rodmeristemer.

1911 gange
Aangstrøm

egentlig Ångstrøm, en længdeenhed på 0,1 nm eller 10-10m, forkortes A eller Å.

2030 gange
Aarring

(Årring) den mængde xylem der er dannet i løbet af en vækstsæson. Undertiden kan årringe også påvises i sekundært floem og i peridermer.

Årringe forårsages af skiftende vækstbetingelser, som f.eks. tørke eller kuldeperioder, derfor vil man ikke ved ækvator opleve at træer har årringe.

1961 gange Aarring
Aarring
Aarringsgrænse

(Årringsgrænse) grænsen mellem to årringe, fremtræder tydeligt fordi der er en skarp overgang fra høstveddets små, tykvæggede celler til vårveddets større, mere tyndvæggede celler.

2047 gange
Abaksial

Se abaxial

2030 gange
Abaxial

dansk: abaksial. den side af f.eks. et blad der under anlægget vender bort fra stænglen.
Sammenlign.: adaxial.

latin ab: bort fra, axis: akse.

2116 gange Abaxial
Abaxial
Abscission

frigørelse af en plantedel som f.eks. blad, blomst eller frugt ved dannelse af løsningsvæv.

latin ab: fra, scissus:revet.

1963 gange
Accessorisk knop

betegnelse for en knop der er placeret på siden af hovedknoppen.

Latin. accedere: at støtte.

2411 gange Accessorisk knop
Accessorisk knop
Accessorisk transfussionsvæv

transfussionsvæv der findes i mesofyllet uden at være tilknyttet ledningsstreng. Findes i bladene på visse nøgenfrøede. Se transfussionsvæv.

Latin. accedere: at støtte.

1966 gange
Accessorisk væv

betegnelse for de dele af en frugts væv, der ikke er dannet af frugtknuden, men af andre dele af blomsten, f.eks. blomsterbunden.

Latin. accedere,: at støtte.

2335 gange
Achen

enfrøet, ikke opspringende, nødagtig frugt, hvis tynde frøskal er vokset sammen med frugtvæggen på ét sted.
Forekommer f.eks. hos Asteraceae og Ranunculaceae.

Græsk. a: ikke, chainein: at gabe, måbe.

2032 gange Achen
Achen
Acicular krystal

betegnelse for nåleformet krystal.

Latin. acicula: lille nål.

1993 gange
Acropetal

søgende mod spidsen, d.v.s. en udvikling nedefra og opad, modsat basipetal. Kaldes også basifugal.

Græsk. akros: spids; Latin. petere: at søge, heraf dannet adjektiv(la.) acropetus.

1966 gange
Actinocytisk

betegnelse for stoma med mange biceller der stråler ud fra læbecellerne.

Græsk. aktis: stråle, cyto-: vedrørende celler.

2055 gange
Actinomorph

om blomster, regelmæssig, flersymmetrisk. F.eks. Primula.

Græsk. aktis: stråle, morphe: form.

2028 gange Actinomorph
Actinomorph
Actinostele

protostele med et på tværsnit stjerneformet omrids.

Græsk. aktis: stråle, stele: søjle.

1997 gange Actinostele
Actinostele
Adaksial

Se adaxial.

2059 gange
Adaxial

den side af f.eks. et blad der under anlægget vender mod stænglen.
Sammenlign. abaxial.

Dansk. adaksial.

Latin. ad: nær til, axis: akse.

2032 gange Adaxial
Adaxial
Adaxialt meristem

i et ungt blad/bladanlæg det meristematiske væv der danner basis for tykkelsesvækst i bladstilk og midtribbe.

Latin. ad: nær til, axis: akse,
Græsk. meristos:delt.

2037 gange
Adnation

i en blomst, sammenvoksning af dele f.eks. støvblade og kronblade.

Latin. ad: til, natus: født.

2106 gange Adnation
Adnation
Adventiv

betegnelse for organer der ikke er dannet på det normale sted, f.eks. birødder.

Latin. adventitia: senere tilkommen.

2075 gange Adventivplanter på bladkant af Ceratopteris cornuta
Adventivplanter på bladkant af Ceratopteris cornuta
Aegapparat

(Ægapparat) betegnelse for ægcellen og de to synergider der hos de dækfrøede planter ligger i kimsækkens micropyleende.

2064 gange
Aegcelle

(Ægcelle) plantens hunlige kønscelle, bliver efter befrugtningen til zygoten, der udvikler sig til kimen.

2092 gange
Aegmodercelle

(Ægmodercelle) det samme som kimsækmodercelle.

2252 gange
Aerenchym

luftvæv, parenkym der er karakteristisk ved særlig store intercellullarrum,  der er opstået ved at cellerne er forgrenede, evt. stjerneformede. Gennem intercellulararne kan der ske translokation af gasser. Vævet har dog også afstivende egenskaber, da dellerne danner et rumgitter.

Græsk. aër: luft, enchain: gyde i.

2072 gange
Aglycon

Aglycon betyder "uden sukker" og betegner forbindelser som normalt er bundet (konjugeret) til et eller flere carbohydratmolekyler, men som er frigjort enzymatisk fra carbohydratdelen. Carbohydratdelen behøver ikke nødvendigvis at være glucose men kan også være andre carbohydrater. Når aglyconen er bundet til carbohydrat benævnes de glycosider og glucosider når carbohydratet er glucose.
Disse aglyconer er ofte giftige og optræder for det meste på ydersiden af f.eks. frugt, de tjener bl.a. til beskyttelse mod insekter og lign.
 

1969 gange Aglycon
Akineter

hos mange alger, ikke selvbevægelig hvileceller, der opstår udfra en almindelig thalluscelle, der bliver tykvægget og frigøres.
Sammenlign. planogamet.

Græsk. a: u-, kinein: bevæge

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Botanik/Bl%C3%A5gr%C3%B8nalger/bl%C3%A5gr%C3%B8nalger

2669 gange
Aksial

Se axial.

2021 gange

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL