Artikelindeks
Alger
Grøn Støvalge (GDA)
Cyano bacteria (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge
Grøn skægalge (GBA)
Penselalge (BBA)
Diatom - Brunalge
Grøn svævealge - Greenwater
Årsag, historie og kur!
Grøn Pletalge (GSA)
Rhizoclonium
Cladophora sp.
Thorea ramosissima (Thoreaceae).
Tips & Tricks til Alger
Alle sider

 

 Diatom eller brunalge
Diatom/brunalgerne optræder normalt i nyanlagte akvarier i den første tid. Godt lys og en tilpas temperatur på
ikke under 24oC, så slipper disse alger normalt taget efter nogle få uger.
At man efterfølgende slipper for denne alge, som beskrevet andre steder, får man ligesom den opfattelse at den
ikke efterfølgende kan optræde i akvariet, det er så ikke min erfaring at det forholder sig helt sådan.
Diatom algerne ses ofte som en bieffekt eller kan optræde sammen med f.eks. Cyano bakterien, i disse tilfælde
formerer den sig fint på især blade med stor overflade og kan fuldstændig tæppebelægge sådanne planter.
Den kan nu nemt fjernes ved at gnide bladene med fingrene, men sålænge man har Cyano i udbrud vil den
vedblive at komme igen...

Det er nu konstateret, at netop Diatom algerne er blevet beskrevet i den videnskabelige litteratur, som værende en af de alger der
lever i symbiose med Cyano bakterien. Så min tidligere antagelse, som beskrevet ovenfor, holder altså stik.
Har i derfor et problem med Diatom alger, bør man egentlig undersøge akvariet for en tilstedeværelse af Cyano også.
Samtidig med at Diatomalgerne er beskrevet som havende et symbiose forhold til Cyano, er det også beskrevet at bl.a.
Hornblad(Ceratophyllum demersum) og vandpest (Egeria densa) tilsvarende kan indgå symbioseforhold med
Cyano bakterien.