Artikelindeks
Alger
Grøn Støvalge (GDA)
Cyano bacteria (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge
Grøn skægalge (GBA)
Penselalge (BBA)
Diatom - Brunalge
Grøn svævealge - Greenwater
Årsag, historie og kur!
Grøn Pletalge (GSA)
Rhizoclonium
Cladophora sp.
Thorea ramosissima (Thoreaceae).
Tips & Tricks til Alger
Alle sider

 

Grøn skægalge (GBA)
En rod som er "fint" beklædt med den grønne skægalge, det er helt typisk at rødder der lækker kulstof(kulhydrat),
også er god grobund for alger. En sådan lækkende rod, kombineret med et dårligt flow(cirkulation) i området hvor
roden er placeret, giver algerne ro og tid til at finde et godt rodfæste.
 

Grøn skægalge GBA
Her et par andre eksemplarer af den grønne skægalge, hvis de sidder sådan placeret, er de utvivlsomt langt
flottere end "tvillingebroren" Penselalge. Fundamentalt stiller de samme krav til vækstforholdene og ligeledes,
er det de samme ting der skal til for at komme dem til livs, hvis man vil det!