Artikelindeks
Alger
Grøn Støvalge (GDA)
Cyano bacteria (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge
Grøn skægalge (GBA)
Penselalge (BBA)
Diatom - Brunalge
Grøn svævealge - Greenwater
Årsag, historie og kur!
Grøn Pletalge (GSA)
Rhizoclonium
Cladophora sp.
Thorea ramosissima (Thoreaceae).
Tips & Tricks til Alger
Alle sider

 

Tips & Tricks til Alger
alt

1. Hvis man vil hjælpe algerne lidt på vej, er det muligt at tilsætte 10 milliliter(ml) 3% brintoverilte pr. 100 liter vand (3-3,5 ml hvis der anvendes 10% brintoverilte pr. 100 liter), lad brintoverilten sive ud ved filtrets/pumpens udløb for en hurtig fordeling i akvariet.Brintoverilte i den koncentration er helt ufarligt overfor fisk og rejer osv.. men lad være at sprøjt det direkte på planter og dyr, så er det bestemt ikke ufarligt, derfor som sagt tilsæt det i filter eller pumpes udløb.. Tilsætningen skal foregå i en periode på 1 uge-14 dage, der er tale om daglig tilsætning og den bedste effekt opnås ved at tilføre brintoverilten i den mørke periode, altså hvor lyset er slukket i akvariet, det hænger sammen med at brintoverilte nedbrydes af lys. (Det er muligt at visse rejer, som f.eks. RCS, IKKE har den beskyttelse iform af slimlag hos fisk og vokslag hos planter, hvilket kan gøre dem påvirkelige af brintoverilte og som i sidste ende kan medføre at de dør af det, så derfor denne advarsel. Jeg har ikke hørt om andre rejer der er konstateret ømfindtlige, men nu er der advaret mod det, og så vil jeg samle op på de erfaringer der efterhånden vil komme med og ligeledes liste det her, men som nævnt RCS er muligvis specielt følsomme og tåler ikke brintoverilten)(Det skal lige siges, at advarslen er skrevet på baggrund af en enkelt brugers oplevelse, hvorimod flere andre aldrig har oplevet tilsvarende ved anvendelsen af Brintoverilten, så risikoen er minimal, men det er vigtigt at man under ingen omstændigheder overdoserer, hvorved både fisk, planter og rejer helt klart kan aflives... til gengæld bruges Brintoverilten med forsigtighed og omtanke, så er det alle tiders "medikament", da der ikke efterlades nogen former for giftstoffer, det omdannes slet og ret til rent vand).

Easycarbo

2. Døjer man f.eks. med penselalger på baggrunde og andre genstande i akvariet, kan det lade sig gøre at pensle dem direkte med Easy Carbo under et vandskifte, lad det virke i 5 minutter inden der fyldes vand på igen, dette slår algerne ihjel. En anden metode er at fylde 20-40 ml i en ½ liter blomsterforstøver og fylde op med vand, nu kan man spray algerne direkte også under et vandskifte og lad det igen virke 5 minutter inden der fyldes vand på igen.
 Begge de nævnte metoder er kun for at fjerne de synlige alger og er på lige fod med fisk, snegle og rejer kun symptom behandling, det holder ikke algerne væk, men kan være med til at de ikke er slet så synlige. For at holde algerne stangen, er man nødt til at overholde de 5 parametre der er nævnt i artiklen indledningsvis.

klorin

3. Planter, rødder og andre pyntegenstande, kan gives et bad i en klorin opløsning på 1:19.
Planterne bades i denne opløsning i højst 2 minutter.
Rødder, sten og andre genstande kan gives et længere ophold.
I begge tilfælde gælder det, at man efterfølgende skal skylle planter og genstande, der har været udsat for sådan en behandling, rigtig rigtig godt, der må efterfølgende nærmest ikke være en lugt af klorin at ane, inden planten eller genstanden genplaceres i akvariet.
Denne behandling slår algerne ihjel, men fjerner dem ikke. De skal efterfølgende fjernes manuelt enten med en stiv skurebørste eller lignende. 

4. Blågrøn alge(Cyano bakterie), bekæmpes ved en mørklægning i 4 døgn, i den tid tilsættes brintoverilte efter opskriften i pkt. 1 og fortsætter 1 uge - 14 dage efter mørklægningen er ophørt. Hvis der efter denne periode stadig er blå grøn alge, gentages behandlingen.
Inden mørklægningen går igang, fjernes hvad man kan manuelt, ved at opsuge algen med en egnet bundsuger, samt fra blade og hvor den ellers er placeret.
Skift efterfølgende 50% vand og mørklæg akvariet totalt, tilsæt brintoverilten og således fortsætter kuren til mørklægningen fjernes, her skiftes der igen 50% vand og der tilsættes efterfølgende brintoverilte og kuren fortsætter som nævnt først i afsnittet. 
Co2, samt gødningstilsætning, undlades i mørklægningsperioden, men genoptages straks mørklægningen er overstået. 
4a. Det er konstateret, at pansermaller har en gavnlig indflydelse på hvorvidt denne alge udvikler sig til større partier af akvariet. Pansermallerne foretager åbenbart så megen "rumsteren" rundt i akvariet at Cyano ikke får mulighed for at bide sig fast. Det er et kendt fænomen at Cyano ikke bryder sig om "uro" iform af f.eks. god cirkulation og ligeledes hvis man selv jævntligt forstyrer bakterien i sin udbredelse, nu er der altså mulighed for at "automatisere" processen ved at indføre en mindre flok pansermaller.
Størrelsen på mallerne har dog en betydning, den lille "pygmaeus" er ikke istand til at skabe så megen "virak" at det har nogen indflydelse, der skal nogle flere kræfter til og minimum, er i størrelse med kobber pansermallen..
4b. Som illustreret tidligere i artiklen er det ikke altid at en mørkelægning og brintoverilte behandling slår til eller måske endda flere af dem, så her er der så en mulighed for at sætte ind med euflavin/acriflavin der iøvrigt er samme stof, desværre fås dette ikke længere i handelen, så vi må benytte os af det der findes på markedet. Det er så heldigt at Tetra General Tonic indeholder acriflavin og kan bruges i denne sammenhæng, da jeg ikke selv har afprøvet forløbet med General Tonic, kan jeg af gode grunde ikke anbefale en dosering, så det må komme senere evt. i forbindelse med at nogen gør deres erfaringer med det, men  med euflavin har jeg tilsat ca. 0,5 gram og cyanoen er næsten reduceret til NUL i løbet af 18 dage, det er muligt at en kraftigere dosering kan fremskynde tilbagegangen af cyano'en.
Man skal i denne sammenhæng være opmærksom på at både euflavin/acriflavin og General Tonic vil farve vandet nærmest neongrønt i den periode hvor det anvendes, men det har helt klart en godt effekt.
4c. Det er konstateret at guppy, i det mindste den Colombianske vildform som jeg holder, også kan gøre indhug i cyanobakterier, de æder den slet og ret.
Jeg har over flere forsøg, tilført et mindre akvarium, med disse guppy, planter der har været totalt indhyllet i cyano bakterie og et par dage senere, er de totalt renset for cyano.

5.Nogle tror, at man i forbindelse med de 5 parametre der er nævnt i artiklen ovenover,  bare bringer de ting på plads, så forsvinder algerne af sig selv, det er bestemt ikke altid tilfældet.
Tag f.eks. en gang penselalge (BBA), har den først fået sig etableret, så sidder de, som jeg nævner i artiklen oftest direkte på en eller anden form for "fødekilde", altså hvor de nærmest sidder ovenpå et eller andet, som fodrer dem direkte med kulhydrat(kulstof). Hvis man i den forbindelse, tror at de forsvinder, ved at man øger cirkulationen, og måske endda eksperimenterer med at man både, øger og sænker cirkulationen og det ingen effekt har.
Så er det ikke ensbetydende med, at en øget cirkulation IKKEhar effekt, det vil den have efterfølgende, ved at begrænse algens mulighed for at etablere sig, men de alger der allerede er etableret og har fået sig "boret" godt fast, de skal selvfølgelig fjernes.
Sidder de på bladene, må man efterhånden som der kommer ny vækst på den plante, fjerne de gamle inficerede blade.
Er det en rod, må man tage den op og klorin/brintoverilte behandle, eller evt. spray den med en Easy carbo opløsning, som nævnt ovenfor og tilsvarende ved en  evt. baggrund der er algeramt og tilsvarende for andet pyntemateriale man måtte have i akvariet.

6. Selvom du starter et nyt akvarium op med reduceret lys, ½ gødningsdosering osv, kan du opleve at få alger.
Som nævnt andet steds, så har planterne en omstillingstid på ca. 14 dage, dvs. de fungerer ikke optimalt og gør det formentlig stadig ikke efter 14 dages introduktion i akvariet, men de er på vej.
Endvidere, er det en kæmpe omvæltning for de fleste planter, at komme fra emerse til submerse forhold, hele plantens virkemåde og struktur skal omstilles, der skal sættes ny blade, der passer til de submerse forhold. Disse blade, er indrettet til livet under vand, mens de blade som planten leveres med, så at sige ikke er egnede til disse submerse forhold. Derfor. kan der ske det, at planten lækker kulhydrat fra bladene ved introduktionen i akvariet, og dette resulterer oftest i at diverse former for algetyper vil sætte sig på planten...
Dette forhold, er der ikke noget at gøre ved, ud over fortsat at gøde, som foreskrevet, og lade planten få den tid, som den skal bruge til at sætte ny submerse blade. Tidsbehovet er forskellig fra plante til plante.
Det man så gør, er efterhånden, som der udvises ny vækst og planten har fået 2-3 ny blade under de ny forhold, så begynder man gradvis at fjerne de blade, den blev leveret med fra gartneriet.
På den måde, bliver man algerne kvit. Der er ingen grund til panik i den forbindelse, algerne smitter ikke til sunde planter, det er et spørgsmål om tid inden denne omvandling er på plads.
Det hjælper intet, at slukke lys og lave mørklægning. Så snart man starter op med lys igen, vil der igen komme alger, denne cyklus skal køres til ende.
Så foretag ikke noget drastisk i den anledning, det er et helt naturligt fænomen, man ikke kan ændre på! 
Fortsæt de gode takter med tilsætning af co2, lys og gødning, jo hurtigere kommer planten igang, og det er det, som det hele drejer sig om!

7. Som bekendt har algerne nogenlunde de samme krav til tilværelsen som planterne og en af dem er afhængighed af lyset.
Gennem en længere periode har jeg eksperimenteret med diverse alger og visse typer bryder sig helt klart ikke om hvad jeg vil kalde et differentieret lys. Hermed mener jeg, hvis man har en alge, der hænger ved og man mener man har opfyldt alle 5 parametre, der er beskrevet her, så er der en mulighed, for at man kan bearbejde algerne
via lyset.

F.eks. har jeg haft en ukendt tråd/slimalge 3 gange, det er en form for svævealge, der dannes i akvariet, den hæfter sig ikke fast på noget, men den danner nogle meget korte tykke tråde som er slimet, sorte eller meget mørkegrå, disse tråde hænger rundt på planterne og efterhånden, som disse under fotosyntesen danne iltbobler, så fanges en hel del af disse tråde af iltboblerne og stiger mod overfladen, hvor de kan ligge sig som en hel grød.
Denne alge kan hænge ved utroligt længe i et akvarium og også være medvirkende til, at der dannes andre kolonier af alger i kraft af denne grød, der danner et helt organisk slimlag mellem planterne i overfladen.

Denne alge har jeg været istand til at få styr på ved at anvende differentieret lys, forstået på den måde, at man kan regulere lyset ved at skrue ned eller op gennem en lysperiode, men man kan også totalt slukke, hvilket var hvad jeg gjorde i den forbindelse.

Lyset blev slukket i 2 dage og tændt igen på 3die dagen, og da var algen slet og ret helt forsvundet,. Der blev ikke foretaget en decideret mørkelægning af akvariet, der blev kun slukket for lyset. Alt andet i akvariet, co2 tilsætning, fodring osv. kørte videre som normalt..
Sommetider, kan det være klogt, at efterligne naturen en smule. I naturen er det ikke normalt, at et vandløb f.eks. står med fuldt blus på i 24 timer i døgnet og året rundt, der vil være skygge dage og regndage, altså vil lyset i intensitet variere meget, og noget kunne tyde på, at visse algetyper bestemt ikke bryder sig om denne vekselvirkning.
Algerne er også længere om at omstille sig til ændringer end planterne er, hvilket egentlig giver planterne en fordel frem for algerne idet planterne sagtens kan tåle, at lyset engang imellem er slukket en dag eller 2...

Så har i virkelig problemer, så overvej at prøve metoden af, jeg vender tilbage med mere når jeg har noget mere konkret, da det lige skal testes yderligere i et par andre akvarier, for at få en ide om hvilke algetyper det evt. vil have en indvirkning på eller det evt. er en generel indvirkning, man vil kunne opleve ved en sådan indsats....


Go' fornøjelse med bekæmpelsen!
alt
©akvariegødning.dk 2010
alt