Artikelindeks
Alger
Grøn Støvalge (GDA)
Cyano bacteria (BGA) (Oscillatoria)
Staghorn alge
Grøn skægalge (GBA)
Penselalge (BBA)
Diatom - Brunalge
Grøn svævealge - Greenwater
Årsag, historie og kur!
Grøn Pletalge (GSA)
Rhizoclonium
Cladophora sp.
Thorea ramosissima (Thoreaceae).
Tips & Tricks til Alger
Alle sider

 

Læs denne meddelelse inden du fortsætter i artiklen...


Denne artikel, er outdated ....
Fremover opdateres den på dette link  

http://akvariegoedning.dk/index.php/om-planteakvariet-alger-godning-lys/46-alger/55-alger

 


 

Hvorfor kommer de og hvordan kommer man af med dem?


Den følgende omtale af alger, står helt for egen regning og er baseret på egne erfaringer og eksperimenter, der alle er foretaget  i forbindelse med planteakvarier, eller om man vil selskabsakvarier.

Den omtale, der er i denne artikel omkring alger, er udelukkende gældende for akvarier indeholdende planter. Planteløse akvarier og en bekæmpelse af alger der, vil ikke blive omtalt her.

Min erfaring er, at de ting der bliver nævnt her, virker og er sande i forbindelse med plante og/eller selskabsakvariet!

I vil også støde på en lidt kontroversiel holdning/forklaring på det med algerne. I forhold til andre sider der omtaler alger, er de ofte  beskrevet meget detaljeret i punktvise opstillinger, hvilke ting man skal kontrollere.
Meget af det, må jeg indrømme, opfatter jeg mere som "gætteri" på hvad der kan være årsagen og ligeledes hvad der kan forbedres, uden dog at skulle nedgøre det på nogen måde. Men for mig, er det helt unødvendigt, da det efter min erfaring. er de samme omtalte 5 parametre der skal afpasses i forhold til langt de fleste af algerne, og er de det, vil man ikke opleve alger af betydning..
Her er der også en forklaring på, hvad det er der giver algerne, altså får dem til at optræde...
Helt kort, så er det næringsmangler, og faktisk udelukkende næringsmangler i kraft af manglende makro gødning, denne mangel gør, at planterne lækker kulhydrat, kulstof, carbohydrat, glucose. ja, kært barn har mange navne, men uanset hvad det benævnes, så er det sukkerstoffer, som trænger ud eller nærmest bliver pumpet ud af planternes blade og som derved er årsag til algerne. Disse kulhydrater, kan også lække fra rødder, og for den sags skyld sten, som også kan indeholde kulstoffer.
Processen er ofte en hel del selvforstærkende, idet de lækkende kulhydrater, også tiltrækker diverse mikroorganismer, der ligeledes nyder godt af den kulhydrat der lækkes.
Foregår processen f.eks. i overfladen, kan man ligefrem komme til at opleve en hel "algegrød" iblandet diverse mikroorganismer, men mere om det i det efterfølgende, nu er i så ligesom ført lidt ind i problematikken...

Det med algerne, kan i det hele taget virke noget uoverskueligt, men får man sig først sat ind i problematik, årsag osv., så vil det virke ret logisk det som foregår.

hydrodictyon reticulatum (vandnet) 
Først en alge der ikke normalt ses i akvariet, for at vise, at
der også findes smukke og interessante alger. Alt hvad der
omhandler alger behøver ikke udelukkende dreje sig om
bekæmpelse, men flot er denne alge i sin struktur og
bestemt interessant. Hvem ved, måske den kan blive et
hit i akvariet.

Her kan du se en liste over Ferskvandsalger normalt forekommende i Danmark.
og en liste over alger i landet generelt.

Først et sæt regler der skal være på plads for at akvariet fungerer perfekt !

Det er sådan, at skruer man op for én parameter, skal de andre også skrues op og tilsvarende skruer man ned for én, skal de andre også skrues ned, altså skal disse punkter afstemmes efter hinanden, er de ikke det, er det mindste der kan ske, at man forbruger en af delene uhensigtsmæssigt og derved bruger en del penge på f.eks. strøm helt unødvendigt og i værste fald går det hen og giver alger, hvilket vil ske i de fleste tilfælde......

De 5 parametre er:
1. Lys
2. Gødning
3. Co2
4. Temperatur
5. Cirkulation

1. Lys.
Lys er plantens energi og det er helt bestemmende for hvor hurtigt planten kan vokse og omsætte de stoffer den suger til sig og hvis lyset/energitilførslen øges, skærper det kravet til næste punkt 2, 3 og 4 osv., som er gødning, co2 og temperatur......
Ligeledes hvis lyset dæmpes, reducerer det tilsvarende behovet for tilførsel af de øvrige punkter, altså kort og godt skruer man op et sted, skal der også skrues op for øvrige parametre, skruer man ned, skal øvrige parametre også skrues ned

2. Gødning (incl. makro, mikro og bundlagsgødning)
Dette skal simpelthen være tilstede, især ved højt lys, som beskrevet. Er det ikke det, så sker der det at planten ikke får nok af de forskellige stoffer til at opbygge nyt væv og for at de forskellige stoffer planten selv danner og bruger internt kan fungere, som f.eks. enzymer og den slags ting. Det er faktisk ekstremt komplicerede processer en plante er istand til at stå der og foretage i det stille....

3. Co2 eller anden form for kulstof f.eks. carbo produkterne.
Dette kulstof er en af plantens vigtigste byggesten og er helt nødvendigt for at den kan fungere, jo mere den forbruger af andre gødningsstoffer jo mere har den også brug for af co2, co2'en bliver spaltet og ilt bliver sendt ned gennem rødderne til bundlaget, hvor det bruges til at nedbryde/omdanne de stoffer planten har brug for herfra og er samtidig med til at give et sundt bundlag, samt mens fotosyntesen forestår så afgiver planten det overskydende ilt til vandfasen... i det øjeblik vandet ikke kan optage mere ilt, vil man se at det simpelthen bobler fra planten, små meget synkrone bobler der stiger mod overfladen eller som sætter sig overalt på bladene.. Co2 niveauet skal holdes omkring de 30 ppm/mg pr. liter, og som anses for at være det optimale behov for plantens fotosyntese. Dette niveau kan kontrolleres med en såkaldt dropchecker/permanent tester, som skifter farve fra blå=for lidt co2, til grøn=optimalt co2(ca. 30 ppm), eller gul= for meget co2(ved anvendelse af Kh4 væske).

4. Temperatur
Hvem kender ikke det med at have en god gang influenza eller forkølelse hvor man ryster og fryser og det næste øjeblik sveder, planterne har det egentlig på samme måde, hvis de ikke har den temperatur, som de trives bedst med, så fungerer dens processer simpelthen ikke som de skal og dermed er næringsoptagelsen sat på lavt niveau, altså hvis temperaturen er for lille i forhold til dens behov. Temperaturen er på en måde bestemmende for plantens "stofskifte"
Så hvis der er højt lys, høj gødning og co2 indhold og temperaturen er lav, er de andre parametre i overflod i forhold hertil og planten kan simpelthen ikke følge med i optagelsen af hverken energi, gødning eller co2 og fotosyntesen vil køre på et ikke optimalt leje!

5. Cirkulation
Cirkulation sikrer samtidig, at både gødning og co2(kulstof) bliver transporteret og fordelt rundt i hele akvariet, så planterne kan optage det de har behov for, som jeg plejer at sige, det er en forbandet nødvendighed, da planterne ikke selv kan gå rundt og hente det de har brug for, så det tjener faktisk en del formål...

Cirkulationen sikrer, som beskrevet, at der ikke er stillestående områder i akvariet, som kun tilgodeser algerne bl.a. trådalger, penselalger, staghorn osv. ja, faktisk de fleste alger elsker stillestående steder i akavariet. Så har man en meget tæt plantemasse eller andet der dæmmer op, så tynd ud... det er også med til at sikre, at både gødning og Co2 bliver fordelt i hele akvariet... iøvrigt er der også andre alger end de nævnte, der ikke bryder sig om den her form for cirkulation, et postulat vil være op mod 95 procent af algerne, der er kun én alge jeg ikke har kunnet få til at gå på retur ved at anvende ovenstående opskrift og den er heldigvis ikke så almindelig i akvarierne endnu.

Er du i tvivl om din cirkulation/flow er tilstrækkelig, så vil man ofte kunne få et indblik i, hvordan flowet er forskellige steder i akvariet, ved f.eks. at binde en stump kunstgarn om en lille sten. Garnet skal være en type der holder sig oprejst i vandet, så bomuld er udelukket da det vil suge vand og klaske sammen mod bunden, men en form for kunststof er fint, det vil stå op i vandet.
Når, du så flytter stenen rundt i akvariet forskellige steder, så vil du meget tydeligt kunne se, om snoren(garnet) bevæger sig, og hvor meget... der behøver ikke være storm, men der skal helst være en bevægelse, det er nok til at der bliver tilført ny næringsstoffer i det pgl. område.
Står snoren helt lodret op i vandet uden nogen faktisk form for bevægelse, så bør man se på, hvordan man kan ændre på flowet... det kan f.eks. være at flytte på filter/pumpes udløb eller flytte en pyntegenstand en smule eller lignende, det er ofte der ikke skal meget til.
Bunden kan være problematisk, men den metode jeg foreskriver herunder,  vil også i stor udstrækning sørge for at der kommer bevægelse i det område.

alt
En god måde at skabe et flow på, kan ses her på skitsen, som kan skabes af 2 pumper/filtre.
Der skabes en form for cirkel-cirkulation der er mere eller mindre selvforstærkende og som i kraft
af den roterende effekt også kalde vortex effekten, vil være med til at trække vandet rundt i
akvariet helt inde fra hjørnerne med rundt i hele akvariet. Der er ikke tale om at der skal skabes
en orkan i akvariet men et langsomt og vedvarende flow er fint. Hele forløbet skal sikre at der
tilføres friskt og gødningsrigt vand til planterne i hele akvariet. På den måde kan der skabes for-
hold der tilgodeser planterne og er dermed også algebegrænsende, da det modgår algedannelse
på selve planten da der på denne måde undgås at der vil optræde næringsmangler hos planten,
Hvis der opstår næringsmangler ikraft af manglende tilførsel af gødningsstoffer, vil planten selv medvirke
til at algerne får gode betingelser, da den i disse tilfælde faktisk uden undtagelse vil lække forskellige
kulhydrater(sukker) og det giver alger med garanti.
(Se denne artikel for yderligere omkring flow, cirkulation osv.)