Artikelindeks
Generelt Planteakvarium
Lys
Gødning, Alger & Co2
CO2
Bundlagsgødning
Udtynding...
Alle sider
Udtynding...

Det er meget vigtigt, at man husker, at få tyndet ud i sine planter efterhånden som de gror til.
De største og kraftigste planter, vil altid vokse op og ligge sig i overfladen eller brede bladene ud, så de ligger og svømmer i overfladen. Det er selvfølgelig smart for den enkelte plante, da den derved øger sit areal og kan suge både mere lys og gødning til sig og dermed yderligere have gode muligheder for at etablere sig og blive en stor robust og levedygtig plante.
Det er dog knap så smart, for de planter der står under og måske ikke bliver så høje, de får simpelthen ikke tilført energi nok, og vil begynde at rejse sig, især de bunddækkende planter er meget udsatte, da de i forvejen kræver temmelig kraftigt lys for at forholde sig lave... de vil kompensere, som omtalt ved at skyde i vejret og rejser sig mod overfladen og kan i den forbindelse finde på at smide de nederste blade, slet og ret kassere dem, da de jo ikke tjener noget formål i den forhåndenværende situation, hvor de ikke er til nogen gavn for planten... planten trækker de næringsstoffer ud som den kan, hvorved bladene begynder at blive gullige for til sidst at begynde at falde af og tilsidst ligger de bare og flyder i overfladen....
Nu har jeg lige selv haft fænomenet efter en hospitals indlæggelse på tre uger, hvor akvariet i stor udstrækning bare har passet sig selv, og fået lov til at gro, som det bedst kunne, så det var helt pakket til af planter og lange kraftige blade der ligger og flyder i overfladen, det har så aftstedkommet dette fænomen, som nævnt og her kommer der lige et billede for at anskueliggøre hvad det er jeg mener, eller rettere så i kan se med selvsyn hvordan det tager sig ud... i dette tilfælde har jeg så været heldig, fordi dette fænomen også meget nemt kan tricke adskillige alger, men de er formentlig ikke dukket op på grund af det meget svage lys, der har været tilstede...

staurogyne sp._resize
Som i kan se er de nederste blade flere steder ret lyse og gullige i det, det skyldes simpelthen for lidt energi(lys) tilførsel og kan som sagt resultere i alger også.

Det var lige en kort lektion i plantedyrkning, algebekæmpelse og CO2 tilsæt, sam lidt vedligehold....håber i får noget ud af det!

Tak for nu og go fornøjelse med jeres planter!

Jørn Ullits

©