Artikelindeks
Gødnings elementer og deres betydning for akvarieplanten
H(Hydrogen, Brint)
O(Ilt, Oxygen)
Mikro gødning
Mn(Mangan, Manganese)
Alle sider

O(Ilt, Oxygen)

Ilt optages af planten i sin luftform (O2), som vand (H2O) og som kuldioxid (CO2). Ilt er en vigtig byggesten i cellerne og bruges under fotosyntesen, endvidere er det også et affaldsprodukt fra fotosyntesen. Planterne optager hovedsagelig il gennem rødderne og fra åndingen(det frigives også fra rødderne).  Akvarieplanter har store interne kanaler som udgør en stor del af deres struktur. Disse bruges til transport af ilt rundt i planten, og især til rødderne. Når il er transporteret til og frigivet af rødderne, går det i forbindelse med kulstof og/eller organisk materiale i bundlaget, som resulterer i CO2, som optages under fotosyntesen. Frigivelsen af ilt rundt om rødderne, hjælper også til at forhindre anaerobe forhold, som kan ødelægge rødderne.På trods af dette høje forbrug og afgivelse af ilt, klarer planterne sig ikke særlig godt under iltrigeforhold og behøver kun lidt opløst ilt. Det er fordi, at der under forhold med megen opløst ilt, går en del gødningsstoffer, specielt jern, i forbindelse med ilt og bliver for store til at de kan optages af planten. Høj ilt indhold, forhindrer planten i at optage andre vigtige gødningsstoffer i tilstrækkelig grad. I dagens løb, afgiver planten overskydende ilt fra fotosyntesen, så der er aldrig mangel på ilt i den periode. Det eneste tidspunkt ilt niveauet bliver lavt, er om natten, når planten ingen fotosyntese har men fortsætter med at optage ilt gennem åndingsprocessen. I tæt beplantede akvarier med lidt vandbevægelse eller en stor mængde flydeplanter, er vand/luft udbytningen ved overfladen reduceret og ilt niveauet kan dykke alvorligt. Imidlertid, er det sjældent, at niveauet går for langt ned for planterne, men kan være det for fiskene.  Normalt er det ikke nødvendigt at tilføre ilt eller gennemluftning i et plante akvarium.

P(Fosfor, Fosfat, Phosporus)

Fosfor spiller en vigtig rolle i energi overførslen og er et vigtigt element i genetisk henseende og enzym dannelsen. En sund rod udvikling og blomster dannelsen afhænger også af fosfors tilstedeværelse i planten. Fosfor optages af planten gennem rødderne som fosfat (PO4-), som er til stede i bundlaget i langt større grad end i vandfasen. Dette på grund af at fosfat vil reagere med metal oxider(især jern oxid) i vandfasen og vil danne uopløselige former, som f.eks. jernfosfat, som ikke kan optages af planten. I åbent vand er der større bevægelse og blanding, og dermed den øgede kontakt mellem fosfater og metal oxider. Denne kontakt optræder ikke så tit i bundlaget, hvor fosfat forbliver i en brugbar form. I nogle tilfælde kan CO2 fra rødderne nedbryde bindingen i uopløseligt fosfat og derved frigive fosfat til planten.
Fosfat er ofte rigt tilstede i fiskefoder, så niveauet af fosfat er sjældent utilstrækkelig. I et gennemsnitligt akvarium, ligger niveauet ofte på 1-3 mg/liter, hvorimod under naturlige forhold ligger det kun omkring 0,005-0,02 mg/liter. Lave fosfat niveauer er der normalt ingen grund til at bekymre sig om, men høje niveauer kan medføre alge opblomstring. For en overdreven vækst af alger, behøver de fosfat niveauer over 0,03 mg/liter, da disse niveauer ofte overskrides i akvariet, er algeopblomstringer ofte et resultat heraf. Under normale forhold er det meste fosfat gemt væk i bundlaget og er ikke tilgængeligt for algerne. Der skulle ikke være noget behov for yderligere at tilføre fosfat til et planteakvarium, selvom det kan være til stede i visse næringsrige og jordbaserede bundlag.

 K(Kalium, Potassium)

Kalium er et meget vigtigt gødningsstof som ikke må ignoreres i et plante akvarium. Det er et nøgle-element i en plantes biologiske system og bruges i protein syntesen, åbningen og lukningen af stomata(porer) (http://da.wikipedia.org/wiki/Spalte%C3%A5bning_(plantedel) ), frø udvikling, rod produktion, sygdoms resistens, og fotosyntesen. Kalium mangel giver en generel svaghed i en plantes udvikling og udseende og hæmmer fotosyntesen.
Planter optager kalium som en ion (k+) fra vandet frem for bundlaget, til trods for at det både i naturen og akvariet afgives fra jord eller bundlaget. Vi ved ikke helt hvorfor det er sådan, men at kalium forbliver i bundlaget, kan øge tilgængeligheden af ammonium til plante rødderne. Da hanevand indeholder meget lidt kalium, er det vigtigt at tilføre ekstra til akvariet, som flydende gødning eller ved et næringsrigt eller jordbaseret bundlag.

 

 S(Sulfat, Svovl)

Sulfat bruges i produktionen af amino syrer, proteiner, og klorofyl og er normalt tilstede i tilstrækkelig mængde i hanevand for de fleste planter. Planter optager sulfat i formen sulfat (SO42-), og mange jord/næringsberigede bundlag indeholder ligeledes sulfat i tilstrækkelig mængde. Nogle gødningstyper indeholder sulfat. Regnvand indeholder også relativt høje mængder sulfat, men disse mængder varierer hele tiden. En af hovedårsagerne til at være forsigtig ved anvendelsen af regnvand, er det høje indhold af sulfat, der kan være til stede efter de første minutter efter en regnbyge. Sulfat i sin rå form er et farligt kemisk produkt og skal ikke tilføres akvariet i store mængder.