Artikelindeks
Gødnings elementer og deres betydning for akvarieplanten
H(Hydrogen, Brint)
O(Ilt, Oxygen)
Mikro gødning
Mn(Mangan, Manganese)
Alle sider

  H(Hydrogen, Brint)

Hydrogen bruges hovedsagelig som vand(H2O), som ”fyldstof” i plantens struktur og som transportmiddel i planten til at fordele diverse næringsstoffer rundt i planten. Hydrogen(H2O) er let tilgængelig i akvariet og der er ikke behov for yderligere tilførsel.

Mg(Magnesium)


Magnesium er en meget vigtig del af makrogødningen og spiller en vigtig rolle i mange af de øvrige funktioner i planten og er en meget vigtig bestanddel i klorofyl. Magnesium bruges også til at aktivere forskellige enzymer, som opbygger vigtige fedtstoffer, olier og stivelse.  Magnesium er en typisk ”hårdtvands” gødning, som oftest er proportional med kalcium niveauet. Men, niveauerne i ledningsvandet varierer utroligt meget afhængig af hvor i landet man bor og af de forskellige boringer der er de pågældende steder, så det er svært at vide om der er behov for ekstra tilsætning af magnesium. Det lokale vandværk vil være i stand til at oplyse hvor meget der er i vandet for din bopæl.. Hvis du undersøger det ved vandværket, skal du huske at oplyse om at det er værdierne for din adresse du skal have og ikke for vandværket… det er fordi vandværket ofte blander vand fra forskellige boringer og de oplysninger du kan finde herom på internettet, afspejler nødvendigvis ikke den værdi du har på din bopæl!Det er også muligt ved hjælp af diverse test-kits, at kontrollere indholdet af magnesium.Det ideelle indhold af magnesium ligger mellem 5-25 mg/l(ppm), personligt anbefaler jeg at man opretholder et niveau omkring 10 ppm. Som regel er der tilstrækkeligt tilstede i hanevandet i hårdtvands områder. Ved at anvende et næringsrigt bundlag(Rød-ler) eller et jord-baseret bundlag, skulle kunne producere en jævn tilførsel af magnesium til vandet. Alternativt kan man anvende en flydende gødning der indeholder magnesium. Husk at mangel på magnesium i vandet, vil begrænse eller forhindre plantens optagelse af flere øvrige gødningselementer, specielt kalium og jern. Faktisk er kalium og jern mangel ofte på grund af mangel på magnesium. 

 N(nitrogen, kvælstof, nitrat, nitrit, ammonium, urea)

Nitrogen er et af de aller vigtigste gødningsstoffer overhovedet for alle planter, både akvarie - og ovenvandsplanter har brug for dette element for at opnå en stærk og sund vækst. Desværre er det et af de gødningsstoffer der ofte er sparet på i kommercielle gødninger og separat tilsætning af nitrat er ofte nødvendigt for at opnå en god vækst, begrundelsen for at spare nitrat væk fra den gødning der sælges til akvarieplanter, er at der oftest tilføres nok nitrat fra fiske ekskrementer og forrådnende planteaffald i akvariet og man ad den vej opnår det ønskede… det er så min erfaring, at det langt fra er tilfældet og at man gør sig ved at tilføre denne gødning i en størrelse der gør at man har omkring 20 mg/l(ppm) for at opnå en rigtig god plantevækst…

I almindelighed prøver vi at undgå at tilsætte ammonium, nitrit samt urea, som er meget giftige for fisk.
Nitrogen bruges hovedsagelig i produktionen af proteiner og nukleinsyrer(DNA) og udgør omkring 1-2 % af plantens tørstof. Planterne optager ikke nitrogen i rå gas tilstand(N2), men kan optage flere andre former, inklusive ammoniak(NH3), ammonium(NH4+), nitrit(NO2-) og nitrat (NO3-). De fleste planter optager nitrogen i form af ammonium og nitrat, men hvad de foretrækker, varierer fra art til art, ammonium foretrækkes frem for nitrat. Hovedårsagen er at planterne bruger ammonium til at fremstille proteiner, og hvis nitrogen optages som nitrat, er planten nødt til at ofre energi på at omdanne nitrat tilbage til ammonium. I akvariet, produceres ammonium af fiskenes affald som et resultat af nedbrydningen i bundlagets organiske materiale. Det omdannes normalt først til nitrit og så til nitrat af bakterierne i et biologisk filter. Mange planter vil optage ammonium før filtrets bakterier er i stand til at omdanne det, men begge konkurrerer konstant om ammonium. Uanset så bliv ikke fristet til at reducere den biologiske filtrering for at øge mængden af ammonium til planterne.  I blødt, surt vand, er ammonium ikke farligt for fiskene men i hårdt vand med en pH over 7, bliver ammonium omdannet til ammoniak, som er meget giftigt for både fisk og planter, og som gør biologisk filtrering endnu vigtigere i hårdtvands akvarier.
Planter udnytter hovedsagelig ammonium frem for nitrat som en kilde til nitrogen i hårdtvands akvarier. Dog vil de som oftest bruge nitrat når ammonium kilden er opbrugt, og husk at nitrat er langt sikrere når hensynet til fisk skal tages, specielt i hårdt vand. Flere flydende plantegødninger indeholder nitrat som gødnings ingrediens, men det er vigtigt at holde kontrol med nitrat niveauet i akvariet. I de fleste tilfælde kan planterne optage nok nitrogen fra det naturlige indhold produceret af den biologiske filtrering og akvarie affald(hovedsagelig fra fisk og, indirekte fra fiske foder). Nitrat er let at teste for ved hjælp af de test-kits der er til rådighed til formålet. Ideelle nitrat niveau søges holdt under 25 mg/liter.  de fleste tropiske fisk kan klare niveauer der ligger højere end dette, men under naturlige forhold, er det sjældent at planterne oplever niveauer over 2 mg/liter, og niveauer over 30 mg/liter kan være skadelige.