goednings faq2

 

Da der af og til stilles spørgsmål omkring USB og andre akvariegødninger, vil der her blive samlet en del af disse spørgsmål og svar efterhånden som de måtte dukke op...

 

Sp.:
Jeg har forsøgt at læse en del på nettet vedr. plantegødning. Men syntes godt nok det er svært at hitte rede på.

Jeg er med på at der både skal være macro, micro og bundgødning. Men hvilken gødning er bedst?
Har bla. kigget på Easy Carbo, Tropica Aquacare og USB gødning. Men der er jo også stor prisforskel!
Er der mon nogen der kan hjælpe mig med hvad man får i de forskellige gødninger og hvad jeg skal vælge?
Har et 54 l. akvarie med ca. 10 planter.

Sv.:
Hvilket behov man har for at tilføre gødning er bestemt henholdsvis af de plantetyper man holder og hvilke næringsstoffer man har i sit hanevand, hvis man bruger alm. hanevand.. der er næsten altid en del næringsstoffer i hanevandet, men det svinger meget over hele landet hvad der er tilstede, derfor kan nogen opnå gode resultater med at tilføre de akvariegødninger der nærmest kun er orienteret omkring mikrogødning.

Vil man være på den sikre side og har man planter der ikke kun er langsomtvoksende, så gør man sig ved at investere i en gødning der enten indeholder det hele eller kombinere med en særskilt mikro og makro, den sidste har den fordel at man kan tricke tilsætningen lidt op og ned efterhånden som man får noget erfaring med gødningstilsætningen, det kan man ikke med typen der er blandet. ...
Det var så ligesom forudsætningerne for hvad der kan virke..

ja, der er prisforskel, men der er også himmelvid forskel på de forskellige gødninger.
Det er forholdsvis enkelt at fremstille en mikrogødning, da man som oftest kan investere i en alt i en løsning lige hvad det angår, men det er også der behovet er mindst for planterne, til gengæld er gødningsstoffer det dyreste, men det kompenseres af det meget lille behov for tilføring, derfor kan prisen som oftest holdes forholdsvis lav...
Det er noget andet med makrogødningerne, de er eller kan være lidt tricky og der er begrænsninger for hvor meget man kan fylde i en halv eller hel liter væske, hvilket øger behovet for tilsætningsmængde i det færdige produkt.. det er også en gødning der er langt mere arbejdskrævende, da den skal blandes af flere forskellige komponenter, som også er begrænses af, at gødningsstofferne, skal være sammensat i et vist forhold til hinanden, hvis man vil have den bedste udnyttelse af gødningen og samtidig tilgodese at der ikke sker for voldsomme ophobninger af visse næringsstoffer i akvariet...
så alt i alt er der en masse forbehold og hensyn at tage til en makrogødning, og det er formentlig også derfor at de fleste springer let og elegant uden om at få det på plads og som nævnt vil det i nogen tilfælde være tilstrækkeligt, der er bare ikke nogen garanti og producenterne af den gødning skriver ikke noget om under hvilke betingelser deres gødning er tilstrækkelig...

Derfor,vil du kunne opleve, hvis du følger "2's råd, at det ikke fungerer for dig, selvom det fungerer fint for #2, så man kan ikke tage den personlige oplevelse af om en af disse gødningstyper der ikke indeholder alle makrostofferne, også vil være noget der fungerer alle steder i landet...

Hvis du vælger USB gødningen, så vil jeg garantere at den indeholder alle de næringsstoffer, såvel mikro som makro elementerne, som der er behov for.. gødningen er også testet i hele landet med rigtigt gode resultater og selv folk der ikke tidligere har kunnet få planter til at gro, kan få den oplevelse at det gør de efterfølgende, så der er klart en forskel på kvaliteten hvad det angår... og jeg reklamerer jo med at det er landets mest effektive gødning, hvilket jeg står ved...

Men der er andre ting der spiller ind ang. om man får den forventede effekt, det er lysets kvalitet, det skal klart være planteegnet, der skal være en god cirkulation for at gødningen kan blive fordelt rundt til alle planterne ligeligt, det er nødvendigt, da planterne ikke kan bevæge sig efter gødningen, de kan tildels bevæge eller rette sig ind efter lyset ved at vende og dreje deres blade som er deciderede solfangere, men det kan de altså ikke med bladene det skal fordeles, rødderne kan bevæge sig rundt i bundlaget og søge efter det den har behov for der, .. det bringer os så videre til næste punkt og det er bundlagsgødningen, mange af planterne vil profitere ved også at have adgang til gødning der, da der er lidt forskel på hvor planterne optager gødningsstofferne, nogle optager alt, både makro og mikro i vandet, andre optager hovedsagelig makro fra vandet og henter alle mikrostofferne i bunden via rødderne, derfor er det vigtigt, hvis man har flere plantetyper, også at sørge for at der gødes både i bund og i vand med begge gødningstyper..

Med hensyn til Easy carbo, så er det ikke en decideret gødning, det er et tilsætningsmiddel der tilfører kulstof til planterne, det fungerer mere eller mindre på den måde, at det trænger ind i planten og tilfører den kulstof, der er altså ikke tale om at planten som sådan selv optager kulstoffet og selv kan bestemme tempoet hvormed den selv kan bestemme optagelsen af mængden.. derfor er carbo også kun delvis anvendeligt, og kommer igen an på hvilke forhold man kan byde sine planter med lys, har man lys der ligger over 0,6 watt pr. liter, så vil man kunne opleve det stik modsatte ved at anvende carbo som kulstofkilde, da akvariet fuldstændig kan tilte på grund af kulstofmangel... der er også visse planter der ikke kan lide at få tilført carbo overhovedet og en del vil stoppe i vækst og stå og udvise tegn på næringsmangler med lyse og gullige blade og en langt mindre tilvækst og blade der måske kun er halvt så store som samme plante dyrket under normale forhold for dens krav..
Så vil man det med planter fuldtud, så kan jeg kun anbefale at man anvender co2 tilsætning istedet...
dog har carbo den fordel at det også er istand til ikraft af ovennævnte virkemåde, at tilføre planter der står i dårligt og underbelyste forhold en tilstrækkelig mængde kulstof.. da de fleste standardakvarier leveres med for lidt lys i forhold til planternes krav til lys, vil man således i disse akvarier kunne opleve en positiv forbedring af væksten..

Der anbefales også med USB gødningen at man kører en daglig tilførsel/dosering, det tjener flere formål, ...
for det første vil niveauerne af de forskellige gødningsstoffer være absolut lavest på den måde, og er mere skånsomt overfor dyrene vi holder..
for det andet vil en daglig tilførsel sikre at bakterierne i akvariets bundlag og henholdsvis filter ikke går hen og bliver en konkurrent til planterne hvad næringsstofferne angår, det er der langt større sandsynlighed for vil ske hvis man tilsætter større doseringer et færre antal gange.. man sikrer slet og ret at der er frisk gødning til planterne dagligt...

Hvis dit lys, cirkulation, og kulstof tilsætning er iorden, og det ikke er planter der ikke bryder sig om carbo'en, så vil jeg garantere dig at du vil få et fantastisk godt resultat med USB...

Sp.:
USB, jeg håbede du ville svare på denne tråd. Hvilke USB produkter vil du mene er bedst. Vil jeg kunne købe en "alt i en" eller vil det være bedre at købe micro og macro særskilt. Hvor længe holder 500 ml. i et 54 l. akvarie?

Uanset hvad ville det stadig være godt med noget bundlagsgødning, ikke? Jeg har ledt efter USB's opskrift på bundlagsgødning, men kunne ikke finde den. Har I nogen holdning til JBL kuglerne

Sv.:
Der er sådan set ingen af produkterne der er bedre end de andre, du kan med samme gode resultat enten anvende en kombination af mikro og makro eller "nøjes" med Alt i én gødningen...

However, der kan være visse forhold, hvor det kan være interessant at have de to typer adskilt.. f.eks. hvis planterne vokser tæt på toppen i akvariet og der i den forbindelse for planten opnås et langt bedre lys, så vil der kunne opstå tegn på næringsmangler, og her er det som oftest makrogødningen, der lige skal tildeles en smule mere af og så er den side af sagen løst..
Det kan man så ikke med Alt i én uden også at tilføre en smule mere mikro, da den er iblandet... men det er at sætte sagen på spidsen kan man sige... fordi du også ved at give en smule mere Alt i én, vil kunne løse problemet..

Så det er mere en holdning til det at tilsætte gødning, mange gider ikke jonglere med to flasker når man kan nøjes med at skrue låget af en flaske og mere eller mindre opnå det samme, men der kan i teorien være eller opstå situationer, hvor det kan være interessant at tilføre makro uden mikro eller omvendt... man er lidt mere garderet kan man sige ved at anvende den særskilte løsning... men de fleste vil aldrig opleve behovet for at nuancere en tilsætning...

Med hensyn til dosering, så er det for alle produkterne 3 ml pr. 50 liter vand med undtagelse af den rene mikro der er det 1 ml pr. 50 liter vand..
så en 500 ml flaske alt i én og makro vil være nok til 166,6 dage eller for 1000 ml flasken det dobbelte 333,33 dage eller næsten et år for den med 1 liter i..
En 500 ml mikro, vil således holde til 500 dage til et 50 liter akvarium..

Mange producenter angiver også deres gødning som gødning til en vis vandmængde, hvilket man i og for sig ikke kan bruge til noget, for det svarer til at man tømmer flasken i den opgivne vandmængde, men for USB gødningens vedkommende, vil det så betyde hvis det skal angives, at der er gødning nok i 500 ml makro/Alt i én til at gøde 8.333 liter vand og for 1000 ml vedkommende er det så 16.667 liter vand..
For de 500 ml mikrogødning, er der til gødning nok til 25.000 liter vand...
og de mængder er så til gødning i eet døgn, derfor synes jeg de oplysninger egentlig er uinteressante, men det hæver måske interessen i salgsøjemed...

Gør det selv bundlag finder du opskriften på under Hjem/artikler.. artikler.. Gør det selv...

Men jeg vil fremhæve denne løsning i stedet, det er en ny løsning på det at få et godt bundlag og det granulerede ler der anvendes i kombination med højmosetørven, er godt afstemt med hinanden og leret er tiptop, det bedste jeg har haft fingrene i, indtil videre i det mindste, så det kan jeg kun anbefale og man behøver ikke at skulle foretage noget "gratteri" med blanding osv..
den kan ses her.. http://www.xn--akvariegdning-inb.dk/index.php/hjem/artikler/44-godning/9...

JBL's kugler er mig bekendt ikke næringsberigede i forhold til mit produkt, som er, USB kuglerne er også strukturerede, der er masser af surhedsregulerende stof i , der gør at gødningsindholdet i kuglerne er nemmere at optage for planterne..
De bliver solgt i 300 grams løsninger, men der vil typisk være et sted mellem 40-60 kugler i en æske, antallet er forskelligt og antallet varierende da det er "håndarbejde"... men det har så også den fordel at man kan vælge forskellig størrelse til varieerende størrelse af plante.. så egentlig får du et bedre produkt og mere af det i forhold....

Tjah, det er jo nærmest endt med at blive en hel salgstale, men det har jeg nu ikke noget problem med, der er ikke nogen af de produkter jeg sælger, som jeg ikke selv ville anvende, jeg står i den forbindelse helt inde for produkterne og at det er kvalitet og at de holder hvad der loves.. under forudsætning af at de anbefalede kriterier der ellers er gældende for akvariet er overholdt.. det kan jeg selvfølgelig ikke tage højde for i et så snævert produkt, som gødningen er.. der er visse forhold der skal være iorden for at gødningen virker og kan gøre sin del af "arbejdet"..

Med hensyn til kulstof tilførsel, så vil jeg til enhver tid anbefale at tilsætte co2 fremfor de flydende kulstof produkter.. det hænger sammen med at det er naturligt for planterne at optage co2 og de bestemmer selv hvormeget de vil optage.. de forhold bliver ikke opfyldt af Carbo produkterne ..